یک ذهن مُشَبَّک

بیدار شدم، به خواب دیدم خود را

یک ذهن مُشَبَّک

بیدار شدم، به خواب دیدم خود را

کلام الله

اَیَحسَبُ الانسانُ اَن یُترَکَ سُدی؟

گمان کرده ای بیهوده و بی تکلیف رها شده ای؟


"سوره مبارکه قیامت آیه 36"

افق

خودتان را برای یک مبارزه علمی و عملی بزرگ تا رسیدن به اهداف عالی انقلاب اسلامی آماده کنید.

"امام روح الله"

دل گرافی

از قعر دوران آمدی تا ما یتیمان تاریخ را پدری کنی. تا آغوش گرم امت ستمدیده ای باشی که قرن ها حسرت یک دل سیر گریه را بر دل داشت.تو به ما جرات طوفان دادی...

برش کتاب

عالم امروز ما در جهتی پیش می رود که آن جهت، با نسبتی که بشر با وجود برقرار کرده، متناسب است. آن نسبت،نسبت غلبه و تسلط و تملک و دائرمداری بشر است. اصلا اندیشه دائرمدار بودن بشر و تسلط و تملک از تفکر غربی جدا نیست و از فرانسیس بیکن گرفته تا ژان پل سارتر ادامه دارد. از این رو ،اندیشه قدرت و تملک اختصاص به سوداگران سیاسی و اقتصادی ندارد بلکه بنیاد آن در اندیشه نجیب ترین،شریف ترین، ساده ترین و عمیق ترین فیلسوفان غرب پرورده شده است.
درباره غرب/رضا داوری اردکانی
شهدائنا عظمائنا

خُطَّ الموت علی وُلد آدم مخطّ القلادة علی جیدالفتاة.اَلا مَن لَحِقَ بی اُستُشهِد و مَن تَخَلَّفّ عن الرکب لَم یَبلُغِ الفتح


beyzai.ir

حال روز

در گِل بمانده پای دل...

وقتی انقلاب مینیاتوریزه میشود!...

يكشنبه/ ۱۰ فروردين ۱۳۹۳
شهید آوینی در مقاله گرداب شیطان میگویند:"مردم ما از امام فقیدشان آموخته اند که ما برای توسعه اقتصادی انقلاب نکرده ایم و اینها مینویسند که هدف همه تحولات بزرگ اجتماعی دست یابی به توسعه ی اقتصادی است."
دغدغه ی بیست و اندی سال پیش شهید آوینی امروز رنگ واقعیت گرفت و این انقلاب عظیم در یک سری شعارها و مفاهیم دست و پا افتاده خلاصه شد.عمده روح انقلاب که همان مفهوم "مستضعفین" می باشد،به آسیب پذیر تعبیر شد.(آقای هاشمی چند سال پیش گفتند که بهتر است به جای فقیر از کلمه ی آسیب پذیر استفاده کنیم) تفاوتش در همین خلاصه میشود که ضعیف را خداوند در قرآن سفارش به دستگیری کرده و این کار را وظیفه ای بر دوش غیر آنها قرار داده.اما آسیب پذیر مفهوم کوچکی ست که عقل مآل اندیش برای کمک نکردن به او هزار بهانه میتراشد و یا، اصلا تا "آسیبی" بوجود نیامده دلیلی برای توجه به آن پیدا نمیکند.
شهید آوینی بارها تکرار میکنند که "انقلاب ما،انقلاب در ارزش ها بود."دگرگونی ارزش ها از طاغوتی به اسلام ناب....
اما امروزه حقیقتا این ارزش ها چقدر در زندگی ما ساکنان جمهوری اسلامی و بازماندگان انقلاب اسلامی بازتاب دارند؟....
  • ۹۳/۰۱/۱۰
  • ساجده ابراهیمی