یک ذهن مُشَبَّک

بیدار شدم، به خواب دیدم خود را

یک ذهن مُشَبَّک

بیدار شدم، به خواب دیدم خود را

کلام الله

اَیَحسَبُ الانسانُ اَن یُترَکَ سُدی؟

گمان کرده ای بیهوده و بی تکلیف رها شده ای؟


"سوره مبارکه قیامت آیه 36"

افق

خودتان را برای یک مبارزه علمی و عملی بزرگ تا رسیدن به اهداف عالی انقلاب اسلامی آماده کنید.

"امام روح الله"

دل گرافی

از قعر دوران آمدی تا ما یتیمان تاریخ را پدری کنی. تا آغوش گرم امت ستمدیده ای باشی که قرن ها حسرت یک دل سیر گریه را بر دل داشت.تو به ما جرات طوفان دادی...

برش کتاب

عالم امروز ما در جهتی پیش می رود که آن جهت، با نسبتی که بشر با وجود برقرار کرده، متناسب است. آن نسبت،نسبت غلبه و تسلط و تملک و دائرمداری بشر است. اصلا اندیشه دائرمدار بودن بشر و تسلط و تملک از تفکر غربی جدا نیست و از فرانسیس بیکن گرفته تا ژان پل سارتر ادامه دارد. از این رو ،اندیشه قدرت و تملک اختصاص به سوداگران سیاسی و اقتصادی ندارد بلکه بنیاد آن در اندیشه نجیب ترین،شریف ترین، ساده ترین و عمیق ترین فیلسوفان غرب پرورده شده است.
درباره غرب/رضا داوری اردکانی
شهدائنا عظمائنا

خُطَّ الموت علی وُلد آدم مخطّ القلادة علی جیدالفتاة.اَلا مَن لَحِقَ بی اُستُشهِد و مَن تَخَلَّفّ عن الرکب لَم یَبلُغِ الفتح


beyzai.ir

حال روز

در گِل بمانده پای دل...

سنگینی وجود

پنجشنبه/ ۱۸ آبان ۱۳۹۶

خدا می‌خواهد امروز همه‌ی توان مرا بشکند. خدا اراده کرده است که توش و توانی از من باقی نگذارد. می خواهد بشکنم. امروز مرا بارها تا در امید برد و بارها ناامید برم گرداند. این روزها مثل روزهای اول کارم است. باید ناامید شوم تا شاید امید از جایی دیگر بیرون بزند. 

نشسته‌ام و ذهنم را جمع می‌کنم که انشراح بخوانم. "الم نشرح لک صدرک. و وضعنا عنک وزرک. الذی انقض ظهرک..." جلوتر نمی‌توانم بروم. من زیر این بار دارم جان می‌دهم. من به بشارت نمی‌رسم. یسر برای من در باغ سبز امیدی است که امروز بارها از آن برگشتم و این روزها بر میگردم و هربار از من دور و دورتر می‌شود. آنقدر تنم به جان نحیفم سنگینی می‌کند که هیچ باری چنین تجربه‌اش نکرده‌ام...

  • ۹۶/۰۸/۱۸
  • ساجده ابراهیمی